Busbar trolley system. Тоководещи релси серия TR60. Версия в син цвят

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 4. 40A. Артикулен номер : TR60404C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 4. 40A. Артикулен номер : TR60404C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 5. 40A. Артикулен номер : TR60405C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 5. 40A. Артикулен номер : TR60405C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 4. 60A. Артикулен номер : TR60604C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 4. 60A. Артикулен номер : TR60604C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 5. 60A. Артикулен номер : TR60605C

Busbar 4 метра. материал. Брой проводници 5. 60A. Артикулен номер : TR60605C

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6001

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6001

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6002

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6002

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6020

Прикрепяща скоба. Материал - стомана.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6020

Капак. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6006

Капак. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6006

Захранваща кутия. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6003А4

Захранваща кутия. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6003А4

Захранваща кутия. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6003А5

Захранваща кутия. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6003А5

Междинна захранваща кутия. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6008А4

Междинна захранваща кутия. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6008А4

Междинна захранваща кутия. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6008А5

Междинна захранваща кутия. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6008А5

Тролей. 35A 4 проводника. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6004

Тролей. 35A 4 проводника. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6004

Тролей. 35A 5 кондуктора. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6005

Тролей. 35A 5 кондуктора. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6005

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6007

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6007

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8510

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8510

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6014

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6014

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6013

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6013

Водач - ляв. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034А4

Водач - ляв. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034А4

Водач - ляв. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034А5

Водач - ляв. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034А5

Водач - десен. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6035А4

Водач - десен. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6035А4

Водач - десен. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6035А5

Водач - десен. Брой проводници 5. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6035А5

Водач - ляв. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6035А4

Водач - ляв. Брой проводници 4. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034А4

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8538

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8538

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6012

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6012