Busbar trolley system. Тоководещи релси серия TR85H7P. Версия в жълт цвят

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar 4 метра. Подходяща за 50A, 100A, 200А*, 160А, 320А*. Артикулен номер : TR85Н7Р

Busbar 4 метра. Подходяща за 50A, 100A, 200А*, 160А, 320А*. Артикулен номер : TR85Н7Р

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тоководеща шина. Подходяща за 50A, 12,5х0,8 - 10мм2. Артикулен номер : CSН750

Тоководеща шина. Подходяща за 50A, 12,5х0,8 - 10мм2. Артикулен номер : CSН750

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тоководеща шина. Подходяща за 100A (200А*), 12,5х1,8 - 22,5мм2. Артикулен номер : CSН7100

Тоководеща шина. Подходяща за 100A (200А*), 12,5х1,8 - 22,5мм2. Артикулен номер : CSН7100

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тоководеща шина. Подходяща за 160A (320А*), 12,5х2,5 - 31,25мм2. Артикулен номер : CSН7160

Тоководеща шина. Подходяща за 160A (320А*), 12,5х2,5 - 31,25мм2. Артикулен номер : CSН7160

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Свързваща кутия. Материал - устойчива пластмаса. Подходяща за 50A, 100A (200А*), 160А (320А*). Артикулен номер : TR8501

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Подходяща за 50A, 100A(200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8501

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Свързваща кутия. Материал - стомана. Подходяща за 50A, 100A (200А*), 160А (320А*). Артикулен номер : TR8524

Свързваща кутия. Материал - стомана. Подходяща за 50A, 100A (200А*), 160А (320А*). Артикулен номер : TR8524

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Подходяща за 50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8502

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Подходяща за  50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8502

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Подходяща за 50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8525

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Подходяща за  50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8525

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Капак. Материал - високо устойчива пластмаса. 50A, 100A(200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8506

Капак. Материал - високо устойчива пластмаса.  50A, 100A(200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8506

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. 50A, 100A (200A*). Артикулен номер : TR85H7P005*

Захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса.  50A, 100A (200A*). Артикулен номер : TR85H7P005*

                                         *Само за 7 полюсни до 100А

Междинна захранваща кутия. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 50A, 100A(200А*), 160А(320А*) (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR85H7P03

Междинна захранваща кутия. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 50A, 100A(200А*), 160А(320А*) (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR85H7P03

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Разпределителна кутия. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 200А, 320А. Артикулен номер : TR8564

Разпределителна кутия. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 200А*, 320А*. Артикулен номер : TR8564

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Фиксираща скоба. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR8527.1

Фиксираща скоба. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR8527.1

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тролей. 35А, единичен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P001

Тролей. 35А, единичен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P001

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тролей. 70А, двоен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P002

Тролей. 70А, двоен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P002

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тролей. 105А, троен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85H7P010

Тролей. 105А, троен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85H7P010

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Носещо рамо. Еденично. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8557

Носещо рамо. Еденично. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8557

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Носещо рамо. Двойно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8558

Носещо рамо. Двойно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8558

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Носещо рамо. Тройно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8559

Носещо рамо. Тройно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8559

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Клеми за окабеляване. Единични (3ph 70A - PE 35A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8561

Клеми за окабеляване. Единични (3ph 70A - PE 35A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8561

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Клеми за окабеляване. Двойни (2х) (3ph 140A - PE 70A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

Клеми за окабеляване. Двойни (2х) (3ph 140A - PE 70A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Клеми за окабеляване. Тройни (3х) (3ph 210A - PE 105A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

Клеми за окабеляване. Тройни (3х) (3ph 210A - PE 105A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Удължител. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р07

Удължител. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р07

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Удължител. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р28

Удължител. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р28

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Свързващ профил. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р45

Свързващ профил. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р45

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Фуния. Предназначена за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р34

Фуния. Предназначена за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р34

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Рамо, предназначено за водач. Предназначена за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8538

Рамо, предназначено за водач. Предназначена за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8538

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Уплътнение IP44. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер :TR8505

Уплътнение IP44. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер :TR8505

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Свързващ тролей. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер :TR85H7P14

Свързващ тролей. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер :TR85H7P14

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

De-coil unit. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8513

De-coil unit. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8513

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.