Busbar trolley system. Тоководещи релси серия TR60. Версия с немонтирани проводници.

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar 4 метра. материал PVC. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6000W

Busbar 4 метра. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6000W

Тоководеща шина. 40A, 10х1 - 10мм2. Артикулен номер : CS40

Тоководеща шина. 40A, 10х1 - 10мм2. Артикулен номер : CS40

Тоководеща шина. 60A, 10х1,5 - 15мм2. Артикулен номер : CS60

Тоководеща шина. 60A, 10х1,5 - 15мм2. Артикулен номер : CS60

Свързваща кутия за тоководеща шина. Материал - пластмаса. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6001W

Свързваща кутия за тоководеща шина. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6001W

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. 40A, 60A. Артикулен номер : TR6020

Прикрепяща скоба. Материал - стомана.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6020

Прикрепяща скоба. Материал - пластмаса. 40A, 60A. Артикулен номер : TR6002W

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A. Артикулен номер : TR6002W

Капак. Материал - пластмаса. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6006W

Капак. Материал - пластмаса.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6006W

Захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 60A.Артикулен номер : TR6003

Захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A.Артикулен номер : TR6003

Междинна захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 60A (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR6008

Междинна захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 60A (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR6008

Тролей. 25A 4 кондуктора. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6004

Тролей. 25A 4 кондуктора. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6004

Тролей. 25A 5 кондуктора. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6005

Тролей. 25A 5 кондуктора. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6004

Прикрепващо рамо. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8557

Прикрепващо рамо. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8557

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6007

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6007

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8510

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8510

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6013

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6013

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6014W

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6014W

Водач. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034

Водач. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6034

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8538

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8538

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6012

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6012

De-coil unit. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8513

De-coil unit. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR8513

Тролей. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6011

Тролей. Предназначен за 40A, 60A. Артикулен номер : TR6011