Busbar trolley system. Тоководещи релси серия TR85H7P. Версия в син цвят

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Вид на проводниците 2Х (12,5х1,8) 2х22,5 кв. мм. Подходяща за 200А*. Артикулен номер : TR85Н7Р1007С

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Вид на проводниците 2Х (12,5х1,8) 2х22,5 кв. мм. Подходяща за 200А*. Артикулен номер : TR85Н7Р1007С

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Вид на проводниците 2Х (12,5х2,5) 2х31,25 кв. мм. Подходяща за 320А*. Артикулен номер : TR85Н7Р1607С

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Вид на проводниците 2Х (12,5х1,8) 2х22,5 кв. мм. Подходяща за 200А*. Артикулен номер : TR85Н7Р1007С

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Busbar 4 метра. Със 7 проводника. Вид на проводниците 12,5х0,8 10кв. мм. Подходяща за 50А. Артикулен номер : TR85Н7Р507С

Busbar 4 метра. Със 7 проводника. Вид на проводниците 12,5х0,8  10кв. мм. Подходяща за 50А. Артикулен номер : TR85Н7Р507С

Busbar 4 метра. Със 7 проводника. Вид на проводниците 12,5х1,8 22,5кв. мм. Подходяща за 100А. Артикулен номер : TR85Н7Р1007С

Busbar 4 метра. Със 7 проводника. Вид на проводниците 12,5х1,8  22,5кв. мм. Подходяща за 100А. Артикулен номер : TR85Н7Р1007С

Busbar 4 метра. Със 7 проводника. Вид на проводниците 12,5х2,5 31,25кв. мм. Подходяща за 160А. Артикулен номер : TR85Н7Р1607С

Busbar 4 метра. Със 7 проводника. Вид на проводниците 12,5х2,5  31,25кв. мм. Подходяща за 160А. Артикулен номер : TR85Н7Р1607С

Свързваща кутия. Материал - устойчива пластмаса. Подходяща за 50A, 100A (200А*), 160А (320А*). Артикулен номер : TR85H7P007

Свързваща кутия. Материал - устойчива пластмаса. Подходяща за 50A, 100A (200А*), 160А (320А*). Артикулен номер : TR85H7P007

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Подходяща за 50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8502

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Подходяща за  50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8502

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Подходяща за 50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8525

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Подходяща за  50A, 100А (200А*), 160A(320А*). Артикулен номер : TR8525

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Капак. Материал - високо устойчива пластмаса. 50A, 100A(200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8506

Капак. Материал - високо устойчива пластмаса.  50A, 100A(200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8506

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Захранваща кутия. Брой проводници 7. Материал - високо устойчива пластмаса. 50A, 100A*. Артикулен номер : TR85H7P005А7

Захранваща кутия. Брой проводници 7. Материал - високо устойчива пластмаса.  50A, 100A. Артикулен номер : TR85H7P005А7

                                         *Само за 7 полюсни до 50А и  100А

Междинна захранваща кутия. Брой проводници 7. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 50A, 100A(200А*), 160А(320А*) (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR85H7P03А7

Междинна захранваща кутия. Брой проводници 7.  Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 50A, 100A(200А*), 160А(320А*) (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR85H7P03А7

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Разпределителна кутия. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 200А, 320А. Артикулен номер : TR8564

Разпределителна кутия. Материал - устойчива пластмаса. Предназначена за 200А*, 320А*. Артикулен номер : TR8564

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Фиксираща скоба. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR8527.1

Фиксираща скоба. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR8527.1

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тролей. 35А, единичен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P001

Тролей. 35А, единичен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P001

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тролей. 70А, двоен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P002

Тролей. 70А, двоен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85Н7P002

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Тролей. 105А, троен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85H7P010

Тролей. 105А, троен. Предназначена за 50А, 100А(200А*), 160(320А*). Артикулен номер : TR85H7P010

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Носещо рамо. Еденично. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8557

Носещо рамо. Еденично. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8557

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Носещо рамо. Двойно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8558

Носещо рамо. Двойно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8558

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Носещо рамо. Тройно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8559

Носещо рамо. Тройно. Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А(320А*). Артикулен номер : TR8559

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Клеми за окабеляване. Единични (3ph 70A - PE 35A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8561

Клеми за окабеляване. Единични (3ph 70A - PE 35A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8561

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Клеми за окабеляване. Двойни (2х) (3ph 140A - PE 70A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

Клеми за окабеляване. Двойни (2х) (3ph 140A - PE 70A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Клеми за окабеляване. Тройни (3х) (3ph 210A - PE 105A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

Клеми за окабеляване. Тройни (3х) (3ph 210A - PE 105A). Предназначени за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8562

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Свързваща кутия. Предназначен за 50A, 100A, 160А, 200А* 320А*. Артикулен номер : TR85Н7Р45B

Свързваща кутия. Предназначен за 50A, 100A, 160А, 320А. Артикулен номер : TR85Н7Р45B

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Прехвърлящ водач, ляв. Брой проводници 7. Предназначен за 50A, 100A, 160А, 200А 320А. Артикулен номер : TR85Н7Р34А7

Прехвърлящ водач, ляв. Брой проводници 7.  Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р34А7

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Прехвърлящ водач, десен. Брой проводници 7. Предназначен за 50A, 100A, 160А, 200А, 320А. Артикулен номер : TR85Н7Р35А7

Прехвърлящ водач, ляв. Брой проводници 7.  Предназначен за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR85Н7Р34А7

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Рамо, предназначено за водач. Предназначена за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8538

Рамо, предназначено за водач. Предназначена за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер : TR8538

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.

Уплътнение IP44. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер :TR8505

Уплътнение IP44. Предназначенo за 50A, 100A (200А*), 160А (320А). Артикулен номер :TR8505

* 200A и 320A се определят  чрез аналогична конфигурация САМО за 4 полюса.