Серия „Pegasus“. Бутони в кутии

Серия бутони в кутия "Pegasus". Бутон без задържане. Размер на бутона Ø22. Разнообразие от цветове и кодове.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Бутон без задържане. Размер на бутона Ø22. Разнообразие от цветове и кодове.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон без задържане. Размер на бутона Ø40. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон без задържане. Размер на бутона Ø40. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон без задържане. Размер на бутона Ø60. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон без задържане. Размер на бутона Ø60. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Кутия с два броя бутона. Размер на бутона Ø22.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Кутия с два броя бутона. Размер на бутона Ø22.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Кутия с един обикновен и един авариен бутон.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Кутия с един обикновен и един авариен бутон.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Кутия с два контролни и един авариен бутон.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Кутия с два контролни и един авариен бутон.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон със завъртане. Размер на бутона Ø40. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон със завъртане. Размер на бутона Ø40. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон "НАТИСКАНЕ - ИЗДЪРПВАНЕ". Размер на бутона Ø40. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон "НАТИСКАНЕ - ИЗДЪРПВАНЕ". Размер на бутона Ø40. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон "НАТИСКАНЕ - ИЗДЪРПВАНЕ". Размер на бутона Ø60. Цвят - червен.

Серия бутони в кутия "Pegasus". Авариен СТОП бутон "НАТИСКАНЕ - ИЗДЪРПВАНЕ". Размер на бутона Ø60. Цвят - червен.