Busbar trolley system. Тоководещи релси серия TR85H5P. Версия в син цвят.

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 40A. Артикулен номер : TR85H5P404C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 40A. Артикулен номер : TR85H5P404C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 40A. Артикулен номер : TR85H5P405C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 40A. Артикулен номер : TR85H5P405C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 70A. Артикулен номер : TR85H5P704C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 70A. Артикулен номер : TR85H5P704C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 40A. Артикулен номер : TR85H5P705C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 40A. Артикулен номер : TR85H5P705C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 100A. Артикулен номер : TR85H5P1004C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 100A. Артикулен номер : TR85H5P1004C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 100A. Артикулен номер : TR85H5P1005C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 100A. Артикулен номер : TR85H5P1005C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 140A. Артикулен номер : TR85H5P1404C

Busbar 4 метра. С 4 проводника. Предназначена за 140A. Артикулен номер : TR85H5P1404C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 140A. Артикулен номер : TR85H5P1405C

Busbar 4 метра. С 5 проводника. Предназначена за 140A. Артикулен номер : TR85H5P1405C

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8535

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8535

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8502

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8502

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8525

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Предназначена за  40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8525

Краен капак. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6006

Краен капак. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6006

Захранваща кутия. Брой проводници - 4. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н55Р03А4

Захранваща кутия. Брой проводници - 4. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6003А4

Захранваща кутия. Брой проводници - 5. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н55Р03А5

Захранваща кутия. Брой проводници - 5. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н55Р03А5

Междинна захранваща кутия. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR8547

Междинна захранваща кутия. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR8547

Тролей. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8511

Тролей. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8511

Тролей. 35A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8512

Тролей. 35A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8512

Тролей. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8518

Тролей. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8518

Тролей. 70A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8519

Тролей. 70A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8519

Тролей за криви. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8516

Тролей за криви. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8516

Тролей за криви. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8532

Тролей за криви. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8532

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6007

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6007

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8510

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8510

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8527.1

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8527.1

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6013

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6013

Удължител, ляв. Брой проводници - 4. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р34А4

Удължител, ляв. Брой проводници - 4. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р34А4

Удължител, ляв. Брой проводници - 5. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р34А5

Удължител, ляв. Брой проводници - 5. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р34А5

Удължител, десен. Брой проводници - 4. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р35А4

Удължител, десен. Брой проводници - 4. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р35А4

Удължител, десен. Брой проводници - 5. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р35А5

Удължител, десен. Брой проводници - 5. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р35А5

Свързващо съединение. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р45

Свързващо съединение. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р45

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 70A, 100A, 140A. Артикулен номер : TR8538

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 70A, 100A, 140A. Артикулен номер : TR8538

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8505

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8505