Busbar trolley system. Тоководещи релси

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar trolley system. Тоководещи релси. Общо описание

Busbar trolley system. Тоководещи релси обща информация
1 - Busbar ; 2 - Колектор за напрежение ; 3 - Електрозахранваща глава ; 4 - Конекторна кутия ; 5 - Капак ; 6 - Вътрешна захрнваща кутия ; 7 - Придържаща скоба ; 8 - Медна шина ; 9 - Фиксираща точка