Busbar trolley system. Тоководещи релси серия TR85H5P. Версия в жълт цвят.

Италианският завод Giovenzana International B.V. е един от лидерите в производството на електрооборудване за асансьори, кранове и телфери.  Стремежът на завода е винаги да бъде на гребена на вълната с  последните новости на пазара и това е една от причините да предлага своите Busbar trolley system. Захранващите busbar systems е модерна и безопасна система за електрозахранване, която, поради своята многофункционалност, може да се изолзва при най-различни оборудвания като например : кранове, кранове за мостове, конвейрни колани, верижни конвейри и много други.  Тези "тролейни системи" отговарят на всички международни стандарти, освен това осигуряват безопасност при работа,  сигурност и надежност на оператора, много лесна инсталация и дълголетие при използване.

Busbar 4 метра. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85H5P

Busbar 4 метра. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85H5P

Тоководеща шина. Предназначена за 40A, 15,5х0,6 - 9,3мм2. Артикулен номер : RM40

Тоководеща шина. Предназначена за 40A, 15,5х0,6 - 9,3мм2. Артикулен номер : RM40

Тоководеща шина. Предназначена за 70A, 15,5х1 - 15,5мм2. Артикулен номер : RM70

Тоководеща шина. Предназначена за 70A, 15,5х1 - 15,5мм2. Артикулен номер : RM70

Тоководеща шина. Предназначена за 100A, 15,5х1,5 - 23,25мм2. Артикулен номер : RM100

Тоководеща шина. Предназначена за 100A, 15,5х1,5 - 23,25мм2. Артикулен номер : RM100

Тоководеща шина. Предназначена за 140A, 15,5х1,5 - 31мм2. Артикулен номер : RM140

Тоководеща шина. Предназначена за 140A, 15,5х1,5 - 31мм2. Артикулен номер : RM140

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8501

Свързваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8501

Свързваща кутия. Материал - стомана. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8524

Свързваща кутия. Материал - стомана. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8524

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8502

Прикрепяща скоба. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8502

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8525

Прикрепяща скоба. Материал - стомана. Предназначена за  40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8525

Краен капак. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8506

Краен капак. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8506

Захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8503

Захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. Предназначена за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8503

Междинна захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса. 40A, 70A, 100А, 140А (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR8547

Междинна захранваща кутия. Материал - високо устойчива пластмаса.  40A, 70A, 100А, 140А (скобите, винтовете и гайките не са включени). Артикулен номер : TR8547

Тролей. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8511

Тролей. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8511

Тролей. 35A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8512

Тролей. 35A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8512

Тролей. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8518

Тролей. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8518

Тролей. 70A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8519

Тролей. 70A, 5 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8519

Тролей за криви. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8516

Тролей за криви. 35A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8516

Тролей за криви. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8532

Тролей за криви. 70A, 4 проводника. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8532

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6007

Прикрепяща скоба. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6007

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8510

Прикрепящо рамо. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8510

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8527.1

Фиксираща точка. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8527.1

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6013

Двойна захранваща кутия. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR6013

Удължител. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р07

Удължител. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р07

Контролен удължител. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р28

Контролен удължител. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р28

Свързващо съединение. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р45

Свързващо съединение. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85Н5Р45

Водач. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85H5P34

Водач. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR85H5P34

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 70A, 100A, 140A. Артикулен номер : TR8538

Рамо, предназначено за водач. Предназначен за 40A, 70A, 100A, 140A. Артикулен номер : TR8538

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8505

Уплътнение IP44. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8505

De-coil unit. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8513

De-coil unit. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8513

Тролей. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8514

Тролей. Предназначен за 40A, 70A, 100А, 140А. Артикулен номер : TR8514