Cortem Group-Специализирано взривозащитено електрооборудване

Някога, Cortem Group е създадена като алианс на Cor.tem, Elfit и Fondisonzo, три компании чиято работа е свързана с разработването, усъвършенстването и доставката на качествени и безопасни взривозащитени продукти с цел удовлетворяване бързо и ефикасно нуждите на пазара. Cortem Group предлага широка гама от продукти предназначени за използване навсякъде във всяка област на промишления пазар.

Взривозащитеното електрооборудване се произвежда посредством използването на най – модерни технологии, постоянно усъвършенстване на работните процеси и квалифициран персонал. Целта на Cortem Group винаги е била постигане на високи стандарти във всяко направление – висококачествени продукти и вътрешна организация на Компанията. По този начин се доказва на пазара като стегнат, безопасен и надежден производител и доставчик.