Взривозащитени щепсели и контакти

Фирма „МЕРКОМ“ ЕООД е основен вносител на четири завода, произвеждащи продукти в сферата на взривозащитеното електрооборудване. „Cortem GROUP“, „Palazzoli“, „SCAME“ и „Giovenzana International B.V.“. Всеки от заводите производители се стреми във всеки един момент да повишава и разработва своите продукти. Постоянното търсене от страна на пазара, налага и непрекъснати нововъведения и научни разработки. По този начин, всеки от заводите има възможност да предостави най-новите технологии в сферата на взривозащитеното електрооборудване.

Взривозащитени щепсели и контакти Зона 1-2-21-22

Взривозащитени контакти ЗОНА 1-2 21-22. Серия PY...

Взривозащитени контакти ЗОНА 1-2 21-22. Серия PY...

Взривозащитени щепсели ЗОНА 1-2 21-22. Серия SPY...

Взривозащитени щепсели ЗОНА 1-2 21-22. Серия SPY...

Взривозащитени контакти с механична блокировка ЗОНА 1-2 21-22. Серия FSQC..

Взривозащитени контакти с механична блокировка ЗОНА 1-2 21-22. Серия FSQC..

Взривозащитени контакти ЗОНА 1-2 21-22. Серия EPC-EPRC...

Взривозащитени контакти ЗОНА 1-2 21-22. Серия EPC-EPRC...

Взривозащитени щепсели ЗОНА 1-2 21-22. Серия AP...

Взривозащитени щепсели ЗОНА 1-2 21-22. Серия AP...

Взривозащитени контакти ЗОНА 1-2 21-22. Серия FP...

Взривозащитени контакти ЗОНА 1-2 21-22. Серия FP...

Взривозащитени индустриални щепсели, 16А-32А-63A-125A. ЗОНА 1-2 21-22. Серия OPTIMA-Ex

Взривозащитени индустриални щепсели, 16А-32А-63A-125A. ЗОНА 1-2 21-22. Серия OPTIMA-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка, 16А-32А-63A-125A. ЗОНА 1-2 21-22. IP66. Серия ADVANCE-GRP

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка, 16А-32А-63A-125A. ЗОНА 1-2 21-22. IP66. Серия ADVANCE-GRP

Взривозащитени щепсели и контакти Зона 21-22, 2, 2-22, 2-21-22,

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ADVANCE-GRP

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ADVANCE-GRP

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и предпазител. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ADVANCE-GRP

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и предпазител. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ADVANCE-GRP

Взривозащитени индустриални щепсели. Производител SCAME Italy.16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия OPTIMA-Ex

Взривозащитени индустриални щепсели. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия OPTIMA-Ex

Взривозащитени индустриални щепсели. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2-22. Серия CEE-Ex

Взривозащитени индустриални щепсели. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2-22. Серия CEE-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Произведени от GRP материал. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Произведени от GRP материал. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка с възможност за прекъсвач. Произведени от GRP материал. Стенен монтаж 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка с възможност за прекъсвач. Произведени от GRP материал. Стенен монтаж 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и MCB. Произведени от GRP материал. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и MCB. Произведени от GRP материал. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Произведени от GRP материал. Стенен монтаж 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Произведени от GRP материал. Стенен монтаж 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и прекъсвач. Произведени от GRP материал. Стенен монтаж 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и прекъсвач. Произведени от GRP материал. Стенен монтаж 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и MCB. Произведени от GRP материал. 16А-32А-40А. IP66. ЗОНА 2. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и MCB. Произведени от GRP материал. 16А-32А-40А. IP66. ЗОНА 2. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и прекъсвач. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и прекъсвач. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 21-22. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-63А. IP66. ЗОНА 2. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и прекъсвач. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-40А. IP66. ЗОНА 2. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка и прекъсвач. Корпус от алуминиева слав. За стенен монтаж. 16А-32А-40А. IP66. ЗОНА 2. Серия ALUPRES-Ex