SCAME – Светът на електро решенията с над 10 000 артикула

SCAME Parre S.p.A. – повече от 50 години качество и иновативни решения

SCAME Parre S.p.A е водеща компания сред производителите на електроинсталации, която е създадена през 1963-та година и днес включва повече от 18 водещи завода в целия свят и над 800 служители. Модерното оборудване, роботизираният работен процес, както и високите стандарти за контрол гарантират надеждността, сигурността и технологичната напредналост на продуктите. Гамата от продукти на SCAME надхвърля 10 000 артикула които включват огромно разнообразие от компоненти и системи за електрически инсталации, подходящи както за бита така и за промишлеността.scamelogoИзключително успешни на италианския пазар, продуктите на SCAME са налични и в България, благодарение на водещата фирма за системи и компоненти за електрически инсталации „МЕРКОМ“ ЕООД. Разбира се, SCAME има дистрибутори в над повече от 80 държави на 5 контитента.

Политиката на SCAME Parre S.p.A е да провежда непрекъсната научноизследователска дейност за производството на продукти които са иновационни, фуинкционални, практични повече от всичко безопасни, като отговарят на изискванията на отраслите на електроразпространение и енергтика в целия свят. Високопрофесионалните стандарти на SCAME Parre S.p.A позволиха да станат световни износители на електрически изделия, разработени в сътрудничество с водещи компании от целия свят, благодарение на години опит и „ноу – хау“.

Продуктите

Продуктовата гама на SCAME Parre S.p.A винаги е произвеждана и изпитвана по международните стандарти и качество, утвърдено и гарантирано от основните европейски знаци за качество IMQ, VDE, SEMKO и др. Чрез вътрешнофирмените процедури се управляват и контролират всички аспекти на процедурите за качество, които позволяват наSCAME Parre S.p.A да достигне CSQ за качество, в съответствие със стандартите UNI EN ICO 9001. SCAME Parre S.p.A е компания, характеризираща се с пазарна ориентация и ангажимент да удовлетворява очакванията и нуждите на клиентите. Изискванията на веригата за дистрибуция на продуктите също се взимат предвид: чрез продавачи на едро и дилъри на електроматериали, както и чуждестранни дистрибутори посредством клоновете. Всички усилия както на SCAME Parre S.p.A., така и на фирма „МЕРКОМ ЕООД“ са насочени към задоволяване нуждите на крайния потребител. Политиката на SCAME Parre S.p.A – на всички вътрешни и международни пазари – винаги ще бъде тази на надежден партньор, с когото може да се решат всички проблеми свързани със системите за електроразпределение.