Звукова и светлинна сигнализация

Фирма „МЕРКОМ“ ЕООД е основен вносител на четири завода, произвеждащи продукти в сферата на взривозащитеното електрооборудване. „Cortem GROUP“, „Palazzoli“, „SCAME“ и „Giovenzana International B.V.“. Всеки от заводите производители се стреми във всеки един момент да повишава и разработва своите продукти. Постоянното търсене от страна на пазара, налага и непрекъснати нововъведения и научни разработки. По този начин, всеки от заводите има възможност да предостави най-новите технологии в сферата на взривозащитеното електрооборудване.

Взривозащитени сирени, серия Alarm-Ex

Взривозащитени сирени, серия Alarm-Ex

Взривозащитени звънци, серия Alarm-Ex

Взривозащитени звънци, серия Alarm-Ex

Взривозащитен рупор, серия Alarm-Ex

Взривозащитен рупор, серия Alarm-Ex

Взривозащитени светофари, серия CCA-02E/S...LD

Взривозащитени светофари, серия CCA-02E/S...LD

Взривозащитени сигнални осветителни тела, серия XLF 1-2 24V AC/DC

Взривозащитени сигнални осветителни тела, серия XLF 1-2 24V AC/DC

Взривозащитени сигнални осветителни тела, серия XLI 230 VAc

Взривозащитени сигнални осветителни тела, серия XLI 230 VAc

Взривозащитени сигнални звънци, серия C165; C215; C265 12-240 V/AC ; 12-240 V/DC

Взривозащитени сигнални звънци, серия C165; C215; C265 12-240 V/AC ; 12-240 V/DC

Взривозащитени сигнални сирени, серия MCL 12-240 V AC/DC

Взривозащитени сигнални сирени, серия MCL 12-240 V AC/DC

Взривозащитени сигнални сирени, серия SCL 24-240 V AC/DC

Взривозащитени сигнални сирени, серия SCL 24-240 V AC/DC

Взривозащитен високоговорител, серия ETH20MDLOUD/TR 100V

Взривозащитен високоговорител, серия ETH20MDLOUD/TR 100V

Взривозащитени акустични сирени, серия ETH... 12-230 V/AC ; 12-230 V/DC

Взривозащитени акустични сирени, серия ETH... 12-230 V/AC ; 12-230 V/DC

Взривозащитена сигнална сирена, серия ETS60...

Взривозащитена сигнална сирена, серия ETS60...