Взривозащитени разпределителни кутии и табла

Фирма „МЕРКОМ“ ЕООД предлага много голям избор от взривозащитени разпределителни кутии. Три от заводите производители, чиито основен дистрибутор е „МЕРКОМ“, предлагат решения в тази насока. Cortem GROUP, Palazzoli и SCAME. Сумарно, на Ваше разположение могат да бъдат предоставени над 35 различни вида разпределителни кутии от които бихте могли да направите възможно най-подходящия за Вас избор.

Взривозащитени разпределителни кутии зона 1-2-21-22. Комбинация от кутии се извършва и по клиентски запитвания.

Взривозащитени разпределителни кутии/табла. Зона 1-2-21-22. Серия EJBC

Взривозащитени разпределителни кутии/табла, оборудвани с правоъгълен прозорец за наблюдение. Зона 1-2-21-22. Серия EJB

Взривозащитени разпределителни кутии/табла. Зона 1-2-21-22. Серия EJBX

Взривозащитени разпределителни кутии/табла, оборудвани с правоъгълен прозорец за наблюдение. Зона 1-2-21-22. Серия EJBX

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени GRP материал. Зона 1-2-21-22. Серия ZENITH-P

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени GRP материал. Зона 1-2-21-22. Серия ZENITH-P

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия S...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия S...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SF...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SF...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SSC...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SSC...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SWS...

Взривозащитени разклонителни кутии с кръгла форма. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SWS...

Взривозащитени разклонителни кутии. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SA, SAG...

Взривозащитени разклонителни кутии. Корпус от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия SA, SAG...

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от GRP (Glass Reinforced Polyester resin) материал. Зона 1-2-21-22. Серия SA.../P

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от GRP (Glass Reinforced Polyester resin) материал. Зона 1-2-21-22. Серия SA.../P

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от AISI 316L неръждаема стомана. Зона 1-2-21-22. Серия SA...SS

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от AISI 316L неръждаема стомана. Зона 1-2-21-22. Серия SA...SS

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от AISI 316L неръждаема стомана. Зона 1-2-21-22. Серия CTB...CSTB...

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от AISI 316L неръждаема стомана. Зона 1-2-21-22. Серия CTB...CSTB...

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от неръждаема стомана. Зона 1-2-21-22. Серия CTBE...

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от неръждаема стомана. Зона 1-2-21-22. Серия CTBE...

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от GRP материал. Зона 1-2-21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от GRP материал. Зона 1-2-21-22. Серия TAIS-Ex

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия ALUPRES-Ex

Взривозащитени разклонителни кутии, произведени от алуминиева сплав. Зона 1-2-21-22. Серия ALUPRES-Ex