Взривозащитени кутии, табла и устройства

Фирма „МЕРКОМ“ ЕООД предлага много голям избор от взривозащитени разпределителни кутии. Три от заводите производители, чиито основен дистрибутор е „МЕРКОМ“, предлагат решения в тази насока. Cortem GROUP, Palazzoli и SCAME. Сумарно, на Ваше разположение могат да бъдат предоставени над 35 различни вида разпределителни кутии от които бихте могли да направите възможно най-подходящия за Вас избор.